Alpha.One en Motivaction intensiveren samenwerking en openen Neuro-Lab in Amsterdam

Rotterdam, November 17 2021
De afgelopen jaren werkten Alpha.One en Motivaction al veel samen, van eye-trackingonderzoek op een schilderij van Vermeer in het Mauritshuis, multiclient EEG-onderzoeken, tot het leveren van respondenten voor gezamenlijk onderzoek. Met de toegenomen vraag naar neurowetenschappelijk onderzoek op het gebied van onbewuste processen, bijvoorbeeld bij het testen van  ommunicatiemateriaal, is het intensiveren van de samenwerking op één locatie een logische volgende stap.

“We kregen steeds meer de vraag om met behulp van slim kwalitatief onderzoek meer diepgang toe te voegen aan onze neuromarketing onderzoeken. Dat is niet onze expertise maar de expertise van
Motivaction. Onze focus ligt heel bewust bij het neurowetenschappelijk onderzoek.” aldus Ingrid Nieuwenhuis PhD, Head of Science bij Alpha.One.

Pieter Paul Verheggen algemeen directeur van Motivaction: “In de samenwerking met Alpha.One zien wij een mooie aansluiting op onze bestaande onderzoeken, door het inzichtelijk maken van
onbewuste processen. In de huidige neuromarketingwereld is de kwaliteit nogal wisselend. Met de ervaring van Alpha.One en de samenwerking die zij hebben met de Erasmus Universiteit vinden we
een inhoudelijk gelijkgestemde partner die net als wij kwaliteit vooropstelt.”

In het kader van de samenwerking is er een nieuw Neuro Lab ingericht in het pand van Motivaction aan de Marnixkade in Amsterdam, waar maandelijks meerdere vaste onderzoeken worden gedraaid. 
 
“Door de verregaande samenwerking tussen Motivaction en Alpha.One kunnen wij op grotere schaal en effectiever neuro-onderzoek aanbieden. Hierdoor wordt het doen van een EEG-tests voor bijv. een Tv-commercial niet alleen veel toegankelijker voor een veel bredere groep aan bedrijven. Maar door de combinatie met (kwalitatieve) diepte-interviews en kwantitatieve trackers kunnen we ook extra
insights genereren waarmee we daadwerkelijke verbeteringen kunnen doorvoeren. En dat in relatief korte tijd!” aldus Kevin Hengstz senior research consultant en gespecialiseerd in de toepassing van
neuro-onderzoek bij Motivaction.

Coen Olde Olthof CEO van Alpha.One “Wij willen ons blijven richten op de inhoud, vooral nu ons expoze.io platform (AI gegenereerde aandacht voorspelling) internationaal sterk groeit. Er ligt met alle privacywetgeving steeds meer nadruk op het testen van creatie bij de bron. In de samenwerking met Motivaction versterken wij elkaar op de inhoud en tegelijkertijd bieden wij klanten de mogelijkheid om zowel bewust als onbewust te kunnen testen. We werken vanuit één go-to-market en pricing, zodat het voor zowel bestaande als ook nieuwe klanten transparant is.”

Voor verdere vragen over dit persbericht contact:
- Ingrid Nieuwenhuis PhD, Head of Science bij Alpha.One, tel nr. + 31 642 871 744
- Kevin Hengstz, senior research consultant Motivaction, tel nr. +31 614 373 168